Get Adobe Flash player

חיפוש בבלוג המומחים

איתור בלוג לפי תאריך

קישורים נבחרים

שרתים וירטואליים

virtual-serversעולם אחסון אתרי אינטרנט טומן בחובו אפשרויות רבות ומגוונות אשר באות לתת מענה לבעלי אתרים שונים, צרכים שונים ומסוגלויות טכנולוגיות שונות. אחסון אתרים בשרתים וירטואלים הינו טכנולוגיה חדשה יחסית והיא מוצעת ללקוחות אחסון אתרים בפורמטים שונים משנת 2010.

ספקי אחסון אתרים משתמשים בשרתי אינטרנט על מנת לאחסן קבצי אתרים, בסיסי נתונים ושירותי אימייל של בעלי האתרים - לקוחותיהם. שרתי האינטרנט הללו נמצאים פיזית בחוות שרתים בארץ או מחוץ לה. ההבדל העיקרי בין שרתי אינטרנט לבין שרתים וירטואלים - VPS - Virtual Private Servers, הוא במונח "וירטואלי", כאשר לקוח שרתים וירטואלים אינו בא במגע עם שרת אינטרנט פיזי, אלא עם שרת וירטואלי המתפקד כשרת אינטרנט לכל דבר ועניין. ניתן להשוות שרתים וירטואלים עם הכונן הקשיח במחשב, אשר מפולח על ידי מערכת ההפעלה למספר דיסקים, אולם בניגוד לכוננים הוירטואליים בכונן הקשיח במחשב אשר מאפשרים העברת מידע מאחד לשני, שרתים וירטואלים בשרת הפיזי מופרדים זה מזה מבחינת ניהול, בקרה ומידע.

שרתים וירטואלים מהווים את הבסיס של טכנולוגיית מחשוב בענן: המשתמשים בשרתים וירטואלים מתחברים לשרתים הוירטואלים שלהם ממחשב מרוחק ובאותו רגע הם מתפקדים כיחידת קצה השולטת באופן מלא בשרת הוירטואלי ובתכנים הפועלים עליו וזאת, ללא תלות בחומרה או בסביבה הטכנולוגית בה נמצא השרת הוירטואלי.

להלן טבלה המציגה את ההבדלים העיקריים בין אחסון אתרים בשרתים ייעודיים (פיזיים) באמצעות חבילות אחסון שיתופיות (כולל חבילות אחסון אתרים לריסלרים), לבין אחסון אתרים על גבי שרתים וירטואלים:



אחסון אתרים בשרתים פיזיים
(חבילות אחסון שיתופיות)


אחסון אתרים בשרתים וירטואלים

עלויות חומרה

ספק אחסון אתרים מחזיק בשרתים פיזיים ייעודיים בחוות שרתים וסופג עלויות רכישה, תחזוקה, אחסנה, בלאי, שכירות ארונות תקשורת, גיבוי חשמל וכדומה.


לקוח אחסון אתרים 
משלם על פי נפח אחסון ותעבורה אך לא תמיד ממצא את הנפחים שרכש, בייחוד אם ספק אחסון האתרים מאפשר נפח אחסון ותעבורה ללא הגבלה.
ספק אחסון שרתים וירטואלים יכול להתקין מספר שרתים וירטואלים על שרת ייעודי אחד ועל ידי מערכת הוירטואליזציה לספק ללקוחותיו מספר שרתים, למרות שיש בידו רק שרת ייעודי (פיזי) אחד.

לקוח אחסון שרתים וירטואלים שוכר שרת וירטואלי שולט בו ומשתמש בו בהפרדה גמורה מכל שרת וירטואלי נוסף. העלויות מחושבות עבור כוח המחשוב הנדרש הנתון תמיד להתאמה על פי צרכים מישתנים.
עלויות תוכנה

ספק אחסון אתרים סופג עלויות רכישה ורישוי תוכנות צד שרת, על מנת לאפשר ללקוחותיו להשתמש במערכות ניהול אחסון כגון CPANEL.

לקוח אחסון אתרים אינו משלם על תוכנות צד שרת בהן הוא משתמש לניהול אחסון האתרים שלו.
ספק אחסון שרתים וירטואלים מממן תוכנת וירטואליזציה כגון VMware אשר מנהלת שרתים וירטואליים ללקוחות האחסון.


לקוח אחסון שרתים וירטואלים 
רוכש בעצמו את התוכנות והרישיונות להפעלתן בשרת הוירטואלי שלו.
הקצאת משאבי זיכרון

לקוחות אחסון אתרים תלויים במשאבי הזיכרון של שרת האחסון הייעודי עליו מאוחסנים אתריהם. במידה וניצול הזיכרון של אתר אחד חורג מהנורמה, עלולים ביצועי שאר האתרים באותו שרת להיפגע. לקוחות אחסון שרתים וירטואלים מקבלים הקצאת זיכרון ייעודית לזרת הוירטואלי שלהם ואין הן תלויים בניצול משאבי הזיכרון על ידי שרת וירטואלים נוספים על אותו שרת ייעודי.
הקצאת משאבי מעבד

לקוחות אחסון אתרים שיתופי בשרת ייעודי תלויים במשאבי המעבד של השרת אשר מספק שירות אחסון אתרים לכל האתרים המאוחסנים בו. לקוחות אחסון שרתים וירטואלים נהנים מהקצאת משאבי מעבד פרטי לשרת הוירטואלי שלהם.
חופש בהתקנת תוכנות

לקוחות אחסון אתרים אינם יכולים להתקין תוכנות כלשהן במערכת אחסון האתרים, אלא רק פלטפורמות אינטרנטיות הנתמכות על ידי סוג השרת היעודי והפונקציות הפועלות בו. לקוחות אחסון שרתים וירטואלים חופשיים להתקין כל מערכת הפעלה על השרת הוירטואלי כגון: Linux, Novell, Windows-2000/2003/NT. וכן תוכנות נוספות כגון אנטי וירוס ייעודי, כלים לניהול השרת וכדומה.
מודולריות

לקוחות אחסון אתרים לא יכולים להתאים את משאבי האחסון לצרכים האמיתיים של האתר או האתרים המאוחסנים. המשאבים קבועים והם משותפים לכל האתרים בחבילת האחסון וכן, עם שאר האתרים על אותו שרת. לקוחות אחסון שרתים וירטואלים יכולים להתאים את משאבי השרת בהתאם לפעילות הדרושה בו ובכל עת לשנות אותם, על מנת להתאים את העלויות לצריכת היכולות בפועל.
אבטחת מידע

אחסון אתרים שיתופי מוגן בדרך כלל על ידי תוכנות צד שלישי של ספק שירות האחסון ואמצעי ניטור שונים. עדיין, פריצה למערכת CPANEL של לקוח אחד יכולה לסכן את מערכות האחסון של שאר הלקוחות על אותו שרת. שרתים וירטואלים מתפקדים כשרתים מבודדים וניתן ליישם בהם פתרונות אבטחה משוכללים יותר מאשר בשרתים ייעודיים, היות וניתן להתקין תוכנות שונות וכלים שונים להגברת האבטחה.
מהירות תעבורת מידע

תעבורת הנתונים באחסון אתרים שיתופי (גם אחסון אתרים ללא הגבלת תעבורה) משותפת לכלל האתרים / חשבונות האחסון באותו שרת. שרתים וירטואלים יכולים לקבל הקצאת תעבורה מותאמת אישית בהתאם לצרכי האתר או האתרים בהם. כל שרת וירטואלי מקבל כתובת IP פרטית וקבצי מערכת פרטיים.
מיגרציה בין שרתים

העברת חשבון אחסון אתרים לספק אחסון אתרים אחר מצריכה שורה של בדיקות על מנת לוודא שהאתר או האתרים יוכלו לפעול בסביבת החומרה והתוכנה של האחסון החדש. לא תמיד זה מתאפשר עקב השוני בין מערכות ניהול האחסון והשוני בין תכונות שרתי האחסון אצל הספקים השונים. העברת שרת מספק אחסון שרתים וירטואלים אחד למשנהו קלה מאד היות ואין תלות בחומרה.
ידע מוקדם

לקוחות אחסון אתרים בשרת ייעודי אינם זקוקים לידע מוקדם לצורך ניהול אחסון האתרים שלהם. בעלי האתרים יכולים להתמקד באתרים גופם, מבלי לתת את הדעת יתר על המידה למערכת המנהלת את האתרים. לקוחות שרתים וירטואלים זקוקים לידע מוקדם, הבנת תחום השרתים הוירטואלים ומחשוב ענן וכן, יכולות טכניות מסוימות על מנת למקסם את כוחו של השרת הוירטואלי ולנהל אותו באופן מיטבי.
תמיכה טכנית

לקוחות אחסון אתרים שיתופי מקבלים מרוב ספקי שירותי האחסון, תמיכה טכנית על פי פורמט כזה או אחר. בדרך כלל, באמצעות פתיחת קריאת שירות לצוות הטכני. רוב חברות אחסון שרתים וירטואלים מספקים שירות ניהול השרתים (בתוספת תשלום), במידה והלקוח אינו בעל ידע מתאים לצורך העניין. חברות מובילות בתחום אחסון שרתים וירטואלים גם מספקות ללקוחותיהן ממשק חיצוני לביצוע אתחול השרת - כמו ריסטרט במחשב, במידה והשרת נתקע למשל.

חברת Jetserver.co.il בע"מ הינה חברת אחסון אתרים מובילה בישראל, אשר מציעה שירות השכרת שרתים וירטואלים, עליהם ניתן להתקין כל מערכת הפעלה כגון: Linux, Novell, Windows-2000/2003/NT. חוות השרתים של חברת Jetserver.co.il בע"מ ממוקמת בישראל ומאפשרת שכירת שרתים וירטואלים על פי מפרטי נפח, יכולות עיבוד וזיכרון שונים, תוך מתן גישה מלאה SSH\RDP. תמיכה טכנית ברמה הגבוהה ביותר ניתנת הן ללקוחות אחסון אתרים שיתופי והן ללקוחות אחסון שרתים וירטואלים.